• Kingdom Beer Club
 •  » 
 • Đối tác
 • TIMO

  Hệ thống Kingdom : Giảm 10% trên hóa đơn


  VIETCAPITAL BANK

  Hệ thống Kingdom : Giảm 10% trên hóa đơn


  STANDARD CHARTERED

  Hệ thống Kingdom : Giảm 10% trên hóa đơn


  KIENLONG BANK

  Hệ thống Kingdom : Giảm 10% trên hóa đơn


  SHINHAN BANK

  Hệ thống Kingdom : Giảm 10% trên hóa đơn


  SBB

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom THĐ: Giảm 15% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  VP BANK

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom THĐ: Giảm 15% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  BIDV

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom THĐ: Giảm 15% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  LienVietPostBank

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom THĐ: Giảm 15% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  HDBank

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom THĐ: Giảm 15% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn