• Kingdom Karaoke
 •  » 
 • Đối tác
 •  » 
 • STANDARD CHARTERED
 • Đối tác

  Standard Chartered Bank logo

  STANDARD CHARTERED

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  Print
  Print
  uudaitiec KD4 viral-01
  uudaitiec KD1 viral-01