• Kingdom Karaoke
 •  » 
 • Đối tác
 •  » 
 • VP BANK
 • Đối tác

  201305092941_1344998781_logo_vpbank

  VP BANK

  Kingdom PVC: Giảm 10% trên hóa đơn
  Kingdom TQK: Giảm 10% trên hóa đơn
  KD Beer Club: Giảm 10% trên hóa đơn


  combo full-01
  combo full-02
  21751608_1435163916536985_3456150822974378449_n
  Postergivangviral-01